Actueel

Maatregelen ter voorkoming van besmetting t.g.v. het Corona virus

Vrijdag 12 maart 2020 is door het bestuur van de bewonersvereniging De Garve anoniem besloten om, met ingang van direct, te stoppen met het houden van activiteiten

Dit besluit is genomen omdat de meeste bewoners behoren tot de groep” kwetsbare ouderen

Het gevolg is nu ; een lege recreatiezaal

Troosteloze lege zaal

5 mei viering in Corona tijd

Dinsdag 5 mei heeft de bewonersvereniging een optreden georganiseerd op het gazon rondom De Garve.

Het duo Wim en Miranda uit Stadskanaal waren naar Norg gekomen om ons een gezellige ochtend te bezorgen. Het optreden duurde van 09.30 – 12.30 uur. De bewoners hebben het goed naar hun zin gehad aan de foto’s te zien en hadden er mooi weer bij, toch was het nog een beetje fris. Hieronder zie je een compilatie van foto’s van het optreden.

Sluiting bibliotheek De garve

In de loop van de maand maart 2021 zal de bibliotheek van De Garve worden opgeheven.

De reden hiervoor is dat er de laatste tijd (ca. twee jaar) erg weinig belangstelling bestaat voor de – toch anders populaire – grootletterboeken.

De boeken worden voorlopig opgeslagen en een deel zal – voor iedereen toegankelijk – beneden in de hal op een leestafel worden uitgespreid. De bedoeling is dan om op gezette tijden de boeken te verversen uit de opgeslagen exemplaren.

Jammer dat het zo moest aflopen want er is destijds veel tijd in gestoken om deze bibliotheek op te zetten.

Namens de bewonersvereniging De Garve

Weer aan de slag

Na ander halfjaar niks hebben kunnen organiseren zijn we weer aan het werk gegaan

Met ingang van 6 september 2021 zijn we weer begonnen met de activiteiten zoals klaverjassen, biljarten, sjoelen etc. etc.

De bedoeling is om woensdag 15 december 2021 een kerstconcert te organiseren en woensdag 22 december een kerstdiner (in de recreatiezaal)

De culturele avonden zullen dan in februari 2022 ook weer een aanvang nemen

De activiteitencommissie van de Garve