Bewonersvereniging

                 

De bewonersvereniging staat sinds 3 januari 2013 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam “Bewonersvereniging De Garve”, KvK nummer 56879792

De vereniging heeft ten doel de behartiging van de belangen van de bewoners en huurders van het wooncomplex in al zijn geledingen. En wordt geleid/ bestuurd door vijf bestuursleden.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

– Voor en namens de bewoners en huurders van het complex op te komen, op te treden, te vertegenwoordigen bij instellingen en instanties welke relevant voor hen zijn  in het kader van de bewoning en de huur waaronder inbegrepen  de verhuurder, overheidsinstanties of huurdersbelangenorganisaties.

– Door jaarlijks een algemene vergadering te houden waar alle bewoners bij zijn betrokken

– Het bevorderen van een goed functioneren van het wooncomplex

– De onderlinge goede banden en verhoudingen tussen de bewoners en huurders te bevorderen

Het bestuur bestaat uit: 

Hr. K.T. Jasper secretaris en wnd voorzitter
Hr. K.T. Jasper secretaris en wnd voorzitter
 S. Hoekzema Activiteiten coördinator en wnd voorzitter
Hr. S. Hoekzema activiteiten coördinator en wnd voorzitter
Kantine mevr. A. Karst
Mevr. G. Jasper
Mevr. G. Jasper kantinezaken
Hr. J. D. de Boer penningmeester
Hr. J. de Boer penningmeester