Innovaties

Index

1 〉   Nieuw interieur recreatiezaal

2 〉  25 jarig jubileum De Garve. En lintje voor de voorzitter

〉  Terrasscherm geplaatst

4 〉  De Garve krijgt een nieuwe muts

5 〉  Fitness ruimte

6 〉  Nieuwe rookmelders

7 〉  Duurzaamheidsproject

 

1 〉    Inwijding nieuw interieur van onze recreatiezaal

De bewonersvereniging is de laatste twee jaren erg actief en productief geweest. Naast de talloze onderhandelingen over de nieuwe organisatie van onze verhuurder en de behandeling van de servicekosten, konden we vrijdag 11 juli 2014 de nieuwe inrichting van de recreatiezaal inwijden.

Nieuw meubilair   .

 

                                  Tapas buffet
Ieder kon genieten van de lekkere hapjes van een tapas buffet die door de cateraar Gerard Meijering werd verzorgd.

Wat vierden we:

– De recreatiezaal is recentelijk voorzien van nieuw meubilair welke door onze verhuurder “Woonzorg Nederland” is voor-gefinancierd

Nieuwe keuken

– Omdat de oude al flink gedateerd was is er ook een nieuwe keuken geplaatst, die aangeboden werd door “Woonzorg Nederland” en de stichting S.L.S.N. (Stichting Leefbaarheid Senioren Norg). Deze stichting voerde  – vóór de organisatiewijziging – een aantal beheerstaken uit voor Woonzorg Nederland.

Podium verlichting

– Om de artiesten die bij ons optreden beter tot hun recht te laten komen, heeft de RABOBANK ons podiumverlichting geschonken. Alsof  het het nog niet genoeg was bieden ze ons ook nog een nieuwe koffie machine aan.

WZN logo_smallRB_logo_cmyk

De sponsoren worden allen hartelijk bedankt.

 

2〉    25 jarig jubileum van “De Garve” , lintje voorzitter

11 juni 2014 was het dan zover.

’s Ochtends een receptie met de bewoners en genodigden in de recreatiezaal die nauwelijks groot genoeg was.

P1070044

De voorzitter sprak de aanwezigen toe en ging in op de historie van de Garve. Hij benadrukte nog dat er veel activiteiten plaatsvinden en dat de onderlinge verhouding onder de bewoners uitstekend genoemd mag worden. Hij noemde nog even het feit dat de oorspronkelijke beheer- ders niet langer hun werk konden continueren en dat er een bewonersconsulente werd ingezet door de verhuurder “Woonzorg Nederland”. Uiteindelijk is alles goed verlopen en is de onderlinge samenwerking met de consulente en de bewoners uitstekend te noemen

P1030854

Hij eindigde met de woorden: U, onze medebewoners, wens ik toe dat we nog een lange tijd samen in de Garve kunnen blijven wonen

P1030863

Daarna kwam de loco-burgemeester de heer Henk Kosters aan het woord en zei dat hij niet alleen voor het jubileum was gekomen maar dat ie ook nog een andere taak had. Namelijk iemand in de zaal een lintje bezorgen. Het bleek dat de voorzitter tot ridder werd benoemd, hij was blij verrast met zijn ridderschap.

In de namiddag gingen alle bewoners naar café Zwaneveld in Norg om te genieten van een warm en koud buffet, wat door Zwaneveld zeer goed verzorgd en uitstekend van smaak was.

P1070163P1070157

 

 

P1070127

Het dameskoor “Leedvermaak(t)” uit Borger onder leiding van Meeuwes Peetsma, verraste ons met een gave show die begon met een flashmob.

De dag eindigde omstreeks 20.00 uur. Voor de bewoners (gemiddeld 82 jaar) een lange dag; ze gingen erg tevreden naar huis, om in de komende week na te praten over een zeer geslaagde dag.

 

3〉  Terrasscherm geplaatst

12 mei 2015 om 16.00 uur heeft de voorzitter van de stichting SLSN (stichting leefbaarheid senioren) het lint doorgeknipt en de toegang tot het terras officieel geopend

De heer van Heerde heeft zojuist het lint doorgeknipt
De heer van Heerde heeft zojuist het lint doorgeknipt

De plaatsing had nogal wat voeten in de aarde, maar werd keurig door de firma Emkon gerealiseerd

P1040353
De montage

Er werd voordien weinig gebruik gemaakt van deze accommodatie omdat de wind hier altijd parten speelt, bovendien werd altijd hinder ondervonden van de stank van de afvalbakken die direct grenst aan dit terras.

Toen het scherm gereed was  werd  – door de bewoners – di-rect dankbaar gebruik van het terras gemaakt

Door een gift van de stichting SLSN (Stichting Leefbaarheid Senioren Norg) is dit terrasscherm gerealiseerd, waar wij hun zeer dankbaar voor zijn.

De opening werd opgeluisterd door een “dance”groep onder leiding van Monique Wolters van het K&V uit Norg. Deze groep meiden gaven een show waar het enthousiasme vanaf spatte. De aanwezige senioren bleven – ondanks het frisse weer – toch de hele voorstelling volgen

P1040431
Streetdance groep van K&V Norg

4 〉 De Garve krijgt een nieuwe muts

In oktober 2015 is er door de firma Arend Barkhuis te Norg in opdracht van Woonzorg Nederland een geheel nieuwe dakbedekking gelegd

Klachten

De verhuurder werd verzocht om de dakbedekking, vooruitlopend op de geplande werkzaamheden, te vervangen. Er ontstonden namelijk talloze lekkages in een aantal appartementen.

Ongemakken

Vooral na een regenbui trad er veel schade op aan het interieur.

De brandrollen
De te gebruiken materialen

             

Ook werden er reparaties verricht. Het betrof een aantal muren, waarbij een loodslab werd vernieuwd. Dit was nodig omdat er sinds de bouw geen of weinig onderhoud meer was gepleegd. De werkzaamheden werden nogal opgehouden doordat de weergoden niet erg wilde meewerken

 

Het resultaat
De nieuwe loodslab

Na een vluchtige blik op het resultaat te hebben geworpen kan, als leek op dit gebied, geconstateerd worden dat het geheel er goed uit ziet

5 〉  Fitness ruimte

 Bewonersvereniging De Garve heeft het idee opgevat om voor zijn bewoners een fitnessruimte in te richten.

Dit is gelukt en vier november 2016 is de  ruimte feestelijk geopend


De ruimte werd beschikbaar gesteld door Woonzorg Nederland en de inrichting is gefinancierd door de SLSN (Stichting Leefbaarheid Senioren Norg). De voorzitter de heer van Heerde verrichtte de opening

Ook de senioren van de omliggende woningen van Woonzorg Nederland kunnen hier van profiteren

Er zijn in een beperkte ruimte een vijftal fitness toestellen geplaatst die er voor zorgen dat de bewoners van De Garve, op hun “oude dag” goed in conditie blijven.

In juni 2017 is er nog een “stoelfiets” bij geplaatst.

 

Fitness apparatuur

De bewoners van de Mezenstraat/Grootveenweg, die allen behoren tot de woningen van Woonzorg Nederland, hebben ook de gelegenheid  om hiervan gebruik te  maken.

Fitness apparatuur 2

Vanaf januari 2017 worden de bewoners – als ze dat willen – wekelijks op een vrijdagochtend, voorlopig gedurende drie maanden, begeleid door de fysiotherapeut Jos Velema

Het doel is om alle betreffende senioren in de gelegenheid te stellen om ook in de winterperiode, als het weer het niet toelaat om buiten te wandelen, toch iets aan beweging te kunnen doen

De bewonerscommissie wil zijn dank uitspreken aan Woonzorg Nederland voor het ter beschikking stellen van de ruimte, en de SLSN (Stichting Leefbaarheid Senioren Norg) voor de complete financiering. Hartelijk dank

6 〉 Rookmelders

Eind juni 2017 heeft Woonzorg Nederland in elk appartement een rookmelder geplaatst, ook in de ouderenwoningen aan de Mezenstraat/Grootveenweg zijn ze voorzien van dergelijke melders.

Volgens de woonconsulente Anky Bos wordt hiermee de veiligheid enorm vergroot.

Delegatie WZN brandweer, vrijwillegers bij plaatsen rookmelders
Delegatie WZN brandweer, vrijwilligers bij plaatsen rookmelders

De betreffende rookmelders gaan tien jaar mee en de batterijen hoeven nooit vervangen te worden want Woonzorg Nederland zal  over negen jaar nieuwe melders plaatsen.

Ook de plaatselijke brandweer – die betrokken was bij de voorlichting en plaatsing – vindt het een prima initiatief.

 

7 〉 Duurzaamheidsproject

Dit is een project van onze verhuurder Woonzorg Nederland

Op 24 mei 2018 begon het met een voorlichtingsbijeenkomst, gehouden door Woonzorg Nederland (WZN) met het bestuur van de bewonersvereniging De Garve.

In deze bijeenkomst werd besproken wat er zoal ging gebeuren

Er is door WZN geconstateerd dat De Garve het energielabel C/D heeft. De bedoeling is met dit project dat hiermee label A wordt bereikt.

Hieronder volgen de maatregelen die WZN in zijn planning heeft staan.

– Vervangen van de huidige gasketel door een hoogrendementsketel

– Alle spouwmuren worden opnieuw geïsoleerd

– Het huidige glas wordt vervangen door HR++ glas

– De roosters in de kamer worden vervangen door CO2 gestuurde roosters

– De klapraampjes worden vervangen door isolatieglas

– De terras- en balkondeuren worden voorzien van sloten met een driepuntssluiting

– De afvoerkanalen worden gereinigd

– In de keuken wordt een regelkastje geplaatst die de CO2 meet en regelt met de afzuiging

– De vloeren van de appartementen op de begane grond worden aan de onderzijde geïsoleerd

– Op de bovenverdiepingen worden de schuine daken voorzien van isolatie

– De dakramen worden vernieuwd

– De openbare ruimten worden voorzien van LED verlichting

– De vochtigheid van de gevels zal ook worden aangepakt door middel van het schoonmaken van de gevels met een waterafstotend middel. Dit zal in de komende jaren een aantal keren worden herhaald

De bedoeling was om in september 2018 te beginnen met de werkzaamheden. Dit werd door vertraging van de leverantie van materialen en andere interne oorzaken pas oktober

De oplevering vond plaats eind februari 2019

De verwachting van WZN was dat dit duurzaamheidsproject de appartementen energiezuiniger zouden worden